Bra att veta

El specialisten projekterar, levererar och installerar el- och belysningsanläggningar, tele/datanät, brandlarm, inbrottslarm, komfortel, golvvärme, industriel, fastighetsövervakning m.m.

Dator i hemmet ska vara jordad!

Distansarbete i de svenska hemmen ökar. Samtidigt är det mycket viktigt att datorn är rätt ansluten.

Datortillverkarna kräver att deras datorer skall anslutas till jordade vägguttag. Orsaken till varför en dator ska vara anluten till ett jordat uttag är bland annat:

Att datorernas elektriska och magnetiska fält provas och anges för datorn ansluten till jordat vägguttag. Anslutning till ojordat vägguttag kan ge andra värden, som datortillverkaren inte vill ansvara för med hänsyn till olika kravställares specifikationer. Om datorn inte är rätt ansluten kan de elektriska och magnetiska fälten bli upp till 100 gånger högre än på jobbet. Personsäkerheten vid ev dubbelt isolationsfel i dator, skärm, skrivare eller skrivbordslampa. De står som regel på samtidigt berörbart avstånd. Dvs i värsta fall kan datorn, skärm eller skrivare bli strömförande. Garantin kan upphävas om man inte följer tillverkarens/leverantörens anvisningar om anslutning till jordat vägguttag.

EIO rekommenderar utbyte till 4-vägs jordat vägguttag för att slippa använda sladdställ och skravsladdar. Byte av ett ojordat uttag i ett rum medför att samtliga vägguttag, armaturer e t c i rummet måste skyddsjordas.

Användning av jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren ger ett effektivt person- och brandskydd vid fel som ger avledning av ström till jord. Fel med ström mellan nolla och fas, som ett dubbelt isolationsfel normalt innebär i ett torrt rum, skyddar jordfelsbrytaren inte för.

Som framgår av ovan ger jordfelsbrytaren ett effektivt personskydd i de flesta felfallen. Man bör dock hålla isär jordfelsbrytaren från datorleverantörens krav på vägguttag med jorddon. Oavsett datoranvändningen rekommenderar EIO att man installerar en eller flera jordfelsbrytare i elcentralen som personskydd. Med flera jordfelsbrytare slipper kunden ifrån obehaget att mörklägga hela bostaden vid ett ev fel i den elektriska anläggningen eller i en ansluten elapparat.

Det krävs att el finns installerat runt omkring oss alla, på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Det är vi som kan hjälpa Dig med el för alla behov, såväl nyinstallationer som reparationer och service. Vi föreslår installationer som optimerar Din el- och energianvändning, och löser behov av styrning och reglering.

Alla typer av arbeten, stora som små, utför vi fackmannamässigt och med glädje.

Vi ser gärna fram emot att träffa er, då kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig!.